Abychom mohli na našich webových stránkách poskytovat služby na nejvyšší úrovni, používáme soubory cookie. Soubory cookie se používají k přizpůsobení obsahu webových stránek preferencím uživatele, k optimalizaci používání webových stránek, k vytváření statistik a k udržování relace uživatele webových stránek. Jednotlivá nastavení souborů cookie můžete změnit kliknutím na tlačítko "Změnit nastavení". Chcete-li souhlasit s instalací souborů cookie všech výše uvedených kategorií na vašem koncovém zařízení, klikněte na tlačítko"Přijmout všechny soubory cookie".

Pokud kliknete na tlačítko'Změnit nastavení', když nastavení odpovídá vašim preferencím, abyste dali souhlas s instalací souborů cookie na vašem koncovém zařízení ve vámi zvoleném rozsahu, klikněte na tlačítko'Uložit a přijmout'.

V rozsahu, v jakém budou soubory cookie obsahovat vaše osobní údaje, je základem pro zpracování oprávněný zájem správce osobních údajů (DYWANYCHEMEX) nebo třetích stran v podobě poskytování vysoce kvalitních služeb na našich webových stránkách a marketingových aktivit správce osobních údajů a jeho důvěryhodných partnerů.

Další informace o souborech cookie a zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

Zadejte e-mailovou adresu

Zrušit

Vítejte zpět

Registrace

Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím internetového obchodu je prodávající PW KINGA Roman Grabowski. Údaje jsou nebo mohou být zpracovávány pro účely a z důvodů podrobně uvedených v zásadách ochrany osobních údajů (např. plnění smlouvy, přímý marketing). Zásady ochrany osobních údajů obsahují úplné informace o zpracování údajů správcem spolu s právy subjektu údajů. Rychlý kontakt se správcem: e-mailová adresa sklep@dywanychemex.pl

Zrušit

Váš košík je prázdný

Moje oblíbené produkty

Přidejte produkt do oblíbených!

Vyberte zemi dodání:

Změna země doručení, měny nebo jazyka může ovlivnit dostupnost nabídek, služeb a možností doručení.

Země dodání

 1. Koberce Chemex
 2. Předpisy

Předpisy

PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

KOBERCECHEMEX.CZ

 

OBSAH:

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
 2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 3. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 4. ZPŮSOBY PLATBY A LHŮTA ZA PRODUKT
 5. NÁKLADY, ZPŮSOB A ČAS DODÁNÍ A VYZVEDNUTÍ PRODUKTU.
 6. POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ
 7. MIMOSOUDNÍ ŘÍZENÍ O STÍŽNOSTECH A OPRAVNÝCH PROSTŘEDCÍCH A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO ŘÍZENÍM.
 8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 9. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE OBCHODNÍKŮ
 10. RECENZE PRODUKTŮ
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 12. VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Internetový obchod www.kobercechemex.cz dbá o práva spotřebitelů. Spotřebitel se nemůže vzdát práv, která mu zákon o právech spotřebitelů přiznává. Smluvní ustanovení, která jsou pro spotřebitele méně příznivá než ustanovení zákona o právech spotřebitelů, jsou neplatná a namísto nich se použijí ustanovení zákona o právech spotřebitelů. Ustanovení těchto obchodních podmínek proto nemají za cíl vyloučit nebo omezit jakákoli práva spotřebitelů vyplývající z obecně závazných právních předpisů a případné pochybnosti je třeba vykládat ve prospěch spotřebitele. V případě jakéhokoli rozporu mezi ustanoveními tohoto řádu a výše uvedenými ustanoveními mají přednost a použijí se tato ustanovení.
 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Internetový obchod dostupný na internetové adrese www.kobercechemex.cz provozuje společnost DYWANY CHEMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem v Gowarczowě (sídlo a doručovací adresa: al. Wyzwolenia 61, 26-225 Gowarczów); zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000890516; rejstříkový soud, u kterého je vedena evidence společnosti: Varšava, okresní soud pro hlavní město Varšavu. Varšava, Kielce, X. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku; základní kapitál ve výši: 5 000 PLN; IČO: 6581992749; DIČ: 388459953, e-mailová adresa: dotazy@kobercechemex.cz a kontaktní telefonní číslo: +48 573 338 601.

1.2 Tyto obchodní podmínky jsou určeny jak spotřebitelům, tak podnikům, které používají internetový obchod, pokud není v konkrétním ustanovení obchodních podmínek uvedeno jinak.

1.3 Správcem osobních údajů zpracovávaných v internetovém obchodě v souvislosti s plněním ustanovení těchto obchodních podmínek je prodávající. Osobní údaje se zpracovávají pro účely, po dobu a na základě důvodů a zásad uvedených v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na internetových stránkách internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují především pravidla týkající se zpracování osobních údajů Správcem v Internetovém obchodě, včetně důvodů, účelů a doby trvání zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, jakož i informace o používání souborů cookie a analytických nástrojů v Internetovém obchodě. Používání internetového obchodu včetně nákupů je dobrovolné. Rovněž související poskytnutí osobních údajů zákazníkem nebo klientem prostřednictvím internetového obchodu je dobrovolné, s výhradou výjimek uvedených v zásadách ochrany osobních údajů (uzavření smlouvy a zákonné povinnosti prodávajícího).

1.4 Definice:

1.4. PRACOVNÍ DEN - jeden den od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků.

1.4.2 REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ - formulář dostupný v internetovém obchodě, který umožňuje vytvoření účtu.

1.4.3 OBJEDNACÍ FORMULÁŘ - elektronická služba, interaktivní formulář dostupný v Internetovém obchodě, který umožňuje Objednateli podat Objednávku, zejména přidáním Produktů do elektronického košíku a upřesněním podmínek Kupní smlouvy, včetně způsobu dodání a platby.

1.4.4 ZÁKAZNÍK - (1) fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům a v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy též fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které je právní způsobilost přiznána zákonem; - který uzavřel nebo hodlá uzavřít s Prodávajícím Kupní smlouvu.

1.4.5 OBČANSKÝ ZÁKONÍK - zákon o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (Dz.U. 1964 č. 16, bod. 93, ve znění pozdějších předpisů).

1.4.6 ÚČET - Elektronická služba, soubor prostředků v systému ICT Poskytovatele služeb, označený individuálním jménem (loginem) a heslem poskytnutým Zákazníkem, ve kterém jsou uloženy údaje poskytnuté Zákazníkem a informace o jím zadaných Objednávkách v Internetovém obchodě.

1.4.7 PRODUKT - movitá věc dostupná v Internetovém obchodě, která je předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím.

1.4.8 PODMÍNKY - tyto podmínky internetového obchodu.

1.4.9 INTERNETOVÝ OBCHOD - internetový obchod poskytovatele služeb dostupný na následující internetové adrese: www.kobercechemex.cz.

1.4.10 PRODÁVAJÍCÍ; POSKYTOVATEL SLUŽEB - DYWANY CHEMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem v Gowarczowě (sídlo a doručovací adresa: al. Wyzwolenia 61, 26-225 Gowarczów); zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000890516; rejstříkový soud, u kterého je vedena evidence společnosti: Varšava, okresní soud pro hlavní město Varšavu. Varšava, Kielce, X. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku; základní kapitál ve výši: 5 000 PLN; IČO: 6581992749; DIČ: 388459953, e-mailová adresa: dotazy@kobercechemex.cz a kontaktní telefonní číslo: +48 573 338 601.

1.4.11 PRODEJNÍ SMLOUVA - smlouva o prodeji výrobku uzavřená nebo uzavřená mezi zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu.

1.4.12 ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - služba poskytovaná elektronicky Poskytovatelem služeb Zákazníkovi prostřednictvím Internetového obchodu.

1.4.13 UŽIVATEL - (1) fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům a v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy také fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které je právní způsobilost přiznána zákonem; - který využívá nebo hodlá využívat Elektronickou službu.

1.4.14 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÝCH PRÁVECH - Zákon č. 374/2022 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele (Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1.4.15 OBJEDNÁVKA - projev vůle zákazníka učiněný prostřednictvím objednávkového formuláře a směřující přímo k uzavření smlouvy o prodeji výrobku s prodávajícím.

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

2.1 V internetovém obchodě jsou k dispozici následující elektronické služby: V e-shopu jsou k dispozici: Účet a objednávkový formulář.

2.1.1 Účet - použití účtu je možné poté, co příjemce služby dokončí celkem tři po sobě jdoucí kroky - (1) vyplnění registračního formuláře, (2) kliknutí na pole"Registrace" a (3) potvrzení přání vytvořit účet kliknutím na potvrzovací odkaz automaticky zaslaný na zadanou e-mailovou adresu. V registračním formuláři je nutné, aby zákazník uvedl následující údaje o příjemci služby: jméno a příjmení a e-mailovou adresu.

2.1.1.1 Služba elektronického účtu je poskytována bezplatně po dobu neurčitou. Klient má možnost kdykoli a bez udání důvodu vymazat účet (odstoupit od účtu) zasláním příslušné žádosti poskytovateli služeb, zejména e-mailem na adresu: dotazy@kobercechemex.cz nebo písemně na adresu: al. Wyzwolenia 61, 26-225 Gowarczów.

2.1.2 Objednávkový formulář - používání objednávkového formuláře začíná v okamžiku, kdy zákazník přidá první výrobek do elektronického nákupního košíku v internetovém obchodě. Objednávka je učiněna, když zákazník provede celkem dva po sobě jdoucí kroky - (1) vyplnění objednávkového formuláře a (2) kliknutí na políčko"Potvrdit nákup" na webových stránkách internetového obchodu po vyplnění objednávkového formuláře. - do tohoto okamžiku je možné zadané údaje samostatně upravovat (za tímto účelem je třeba se řídit zobrazenými zprávami a informacemi dostupnými na webových stránkách Internetového obchodu). V objednávkovém formuláři je nutné, aby zákazník uvedl následující údaje o sobě: jméno a příjmení/název společnosti, adresu (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, město, stát), e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo a údaje o kupní smlouvě: V případě, že se jedná o výrobek (výrobky), množství výrobku (výrobků), místo a způsob dodání výrobku (výrobků), způsob platby. V případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, je také nutné uvést název společnosti a číslo DIČ.

2.1.2.1 Elektronická služba objednávkového formuláře je poskytována bezplatně, je jednorázovou službou a zaniká v okamžiku, kdy je jejím prostřednictvím zadána objednávka, nebo v okamžiku, kdy zákazník přestane jejím prostřednictvím zadávat objednávky předem.

2.2 Technické požadavky nezbytné pro práci se systémem ICT používaným poskytovatelem služeb: (1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu; (2) přístup k elektronické poště; (3) webový prohlížeč v aktuální verzi: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari nebo Microsoft Edge; (4) doporučené minimální rozlišení obrazovky: (5) povolit ve webovém prohlížeči soubory cookie a Javascript.

2.3 Klient je povinen používat Internetový obchod způsobem, který je v souladu se zákonem a dobrými mravy, s náležitým ohledem na osobnostní práva a autorská práva a duševní vlastnictví Poskytovatele služeb a třetích stran. Zákazník je povinen zadávat věcně správné údaje. Příjemce nesmí poskytovat nezákonný obsah.

2.4 Postup pro stížnosti týkající se elektronických služeb je uveden v oddíle. 6. Podmínek.
 

3. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dochází poté, co zákazník učiní objednávku prostřednictvím objednávkového formuláře v internetovém obchodě v souladu s bodem. 2.1.2 Podmínek.

3.2 Cena výrobku uvedená na webových stránkách internetového obchodu je uvedena v polských zlotých a zahrnuje daně. Zákazník je informován o celkové ceně včetně daní za Produkt, který je předmětem Objednávky, jakož i o nákladech na dodání (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovní služby) a dalších nákladech, a pokud výši těchto poplatků nelze určit, o povinnosti je uhradit, na stránkách Internetového obchodu při zadávání Objednávky, a to i v okamžiku projevu vůle Zákazníka být vázán Kupní smlouvou

3.3 Postup při uzavírání kupní smlouvy v internetovém obchodě pomocí objednávkového formuláře

3.3.1 K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dochází poté, co zákazník učiní objednávku v internetovém obchodě v souladu s bodem. 2.1.2 Podmínek.

3.3.2 Po odeslání objednávky prodávající neprodleně potvrdí její přijetí a současně ji přijme ke zpracování. Potvrzení o přijetí Objednávky a jejím přijetí k plnění je provedeno tak, že Prodávající zašle Zákazníkovi na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou při zadání Objednávky příslušnou e-mailovou zprávu, která obsahuje alespoň prohlášení Prodávajícího o přijetí Objednávky a jejím přijetí k plnění a potvrzení o uzavření Kupní smlouvy. Jakmile zákazník obdrží výše uvedený e-mail, je mezi ním a prodávajícím uzavřena kupní smlouva.

3.4 Obsah uzavřené kupní smlouvy je zaznamenán, zabezpečen a zpřístupněn zákazníkovi (1) zpřístupněním těchto obchodních podmínek na webových stránkách internetového obchodu a (2) zasláním e-mailové zprávy uvedené v bodě. 3.3.2. Podmínek. Obsah kupní smlouvy je dodatečně zaznamenán a zabezpečen v informačním systému internetového obchodu prodávajícího.

4. ZPŮSOBY PLATBY A LHŮTA ZA PRODUKT

4.1.Platba bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího.

4.1.1 Elektronické platby a platby platební kartou prostřednictvím PayPal.com - možné aktuální platební metody jsou uvedeny na webových stránkách internetového obchodu v záložce platební metody a na webových stránkách https://www.paypal.com/.

4.1.2 Zúčtování elektronických plateb a transakcí platební kartou se provádí podle volby zákazníka prostřednictvím služby PayPal.com. Zpracování elektronických a karetních plateb je zajištěno:

4.1.3  PayPal.com - společnost PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. patro 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Lucemburk.

4.2 Datum splatnosti:

4.2.1 Pokud si Zákazník zvolí platbu bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou, je povinen provést platbu do 7 kalendářních dnů od uzavření Kupní smlouvy.

5. NÁKLADY, ZPŮSOB A ČAS DODÁNÍ VÝROBKU.

5.1 Dodání výrobku zákazníkovi je zpoplatněno, pokud kupní smlouva nestanoví jinak. Náklady na dodání Výrobku (včetně dopravy, doručení a poštovného) jsou Zákazníkovi uvedeny na stránkách Internetového obchodu v záložce"Dodání" a při zadávání Objednávky, včetně okamžiku projevu vůle Zákazníka být vázán Kupní smlouvou.

5.2 Osobní odběr výrobku zákazníkem je bezplatný.

5.2 Prodávající umožní zákazníkovi následující způsoby dodání nebo vyzvednutí Produktu:

5.2.1 Dodání kurýrem

5.2.2 Paletové zásilky.

5.3 Lhůta pro dodání výrobku zákazníkovi je maximálně 7 pracovních dnů, pokud není v popisu daného výrobku nebo při zadání objednávky uvedena lhůta kratší. V případě Produktů s různými dodacími lhůtami se za datum dodání považuje nejdelší uvedené datum, které však nesmí být delší než 7 pracovních dnů. Počátek lhůty pro dodání Produktu Zákazníkovi se počítá následovně:

5.3.1 Pokud si zákazník zvolí platbu bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou - od data připsání na bankovní účet prodávajícího nebo zúčtovací účet.

6. POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

6.1 Tento bod 6. Podmínek stanovuje postup pro vyřizování stížností společný pro všechny stížnosti podané Prodávajícímu, zejména stížnosti týkající se Produktů, Kupních smluv, Elektronických služeb a dalších stížností souvisejících s provozem Prodávajícího nebo Internetového obchodu.

6.2 Základ a rozsah odpovědnosti je stanoven v obecně platných právních předpisech, zejména v občanském zákoníku, zákoně o právech spotřebitelů a zákoně o poskytování elektronických služeb ze dne 18. 10.2021 (Zákon č. 374/2021 Sb. kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

6.2.1 Podrobná ustanovení týkající se reklamace výrobku - movité věci - zakoupeného zákazníkem na základě kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím do 31. prosince 2022 jsou uvedena v ustanoveních občanského zákoníku ve znění účinném do 31. prosince 2022, zejména v čl. ust. § 2099 až § 2125 občanského zákoníku. Tato ustanovení vymezují zejména základ a rozsah odpovědnosti prodávajícího vůči zákazníkovi v případě, že prodaný výrobek má fyzickou nebo právní vadu (záruka). Prodávající je povinen dodat zákazníkovi bezvadný výrobek. Podle čl. 89/2012 Sb., občanského zákoníku je vyloučena odpovědnost Prodávajícího ze záruky za Produkt zakoupený dle předchozí věty vůči Zákazníkovi, který není spotřebitelem.

6.2.2 |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele. Tato ustanovení vymezují zejména základ a rozsah odpovědnosti prodávajícího vůči spotřebiteli v případě, že výrobek není v souladu s kupní smlouvou.

6.2.3 Podrobná ustanovení týkající se reklamace Produktu - digitálního obsahu nebo služby nebo movité věci, která slouží pouze jako nosič digitálního obsahu - zakoupeného Zákazníkem na základě Kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím od dne 31.12.1992nebo před tímto datem, pokud k dodání takového Produktu mělo dojít nebo došlo po tomto datu, jsou uvedena v ustanoveních Zákona o právech spotřebitelů ve znění účinném od 31.12.1992, zejména v čl. Zákon č. 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele. Tato ustanovení vymezují zejména základ a rozsah odpovědnosti prodávajícího vůči spotřebiteli v případě, že výrobek není v souladu s kupní smlouvou.

6.3 Stížnost lze podat například:

6.3.1 písemně na adresu: al. Wyzwolenia 61, 26-225 Gowarczów;

6.3.2 elektronicky e-mailem na adresu: dotazy@kobercechemex.cz.

6.4 Výrobek lze zaslat nebo vrátit formou reklamace na následující adresu: al. Wyzwolenia 61, 26-225 Gowarczów.

6.5 V popisu stížnosti se doporučuje uvést: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu stížnosti, zejména povahu a datum vzniku nesrovnalosti nebo nesouladu se smlouvou; (2) požadavek na způsob uvedení do souladu se smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy či jiný nárok; a (3) kontaktní údaje stěžovatele - usnadní a urychlí to vyřízení stížnosti. Požadavky uvedené v předchozí větě mají pouze formu doporučení a nemají vliv na účinnost stížností podaných bez doporučeného popisu stížnosti.

6.6 Pokud se v průběhu vyřizování stížnosti změní kontaktní údaje uvedené stěžovatelem, je stěžovatel povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu.

6.7 Stěžovatel může ke stížnosti přiložit důkazy (např. fotografie, dokumenty nebo výrobek) týkající se předmětu stížnosti. Prodávající může rovněž požádat stěžovatele o poskytnutí dalších informací nebo zaslání důkazů (např. fotografií), pokud to prodávajícímu usnadní a urychlí vyřízení stížnosti.

6.8  Prodávající na stížnost odpoví neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od jejího obdržení.

7. MIMOSOUDNÍ ŘÍZENÍ O STÍŽNOSTECH A OPRAVNÝCH PROSTŘEDCÍCH A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO ŘÍZENÍM.

7.1 Podrobné informace o možnosti zákazníka, který je spotřebitelem, využít mimosoudní postupy pro vyřizování stížností a uplatňování nároků, jakož i pravidla přístupu k těmto postupům, jsou k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese: https://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html

7.2 K dispozici je také kontaktní místo u předsedy Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele (telefon: +420 542 167 111, e-mail: posta@uohs.cz nebo písemná adresa: třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno, Česká republika), jejímž úkolem je mimo jiné poskytovat pomoc spotřebitelům ve věcech mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

7.3 Spotřebitel má k dispozici následující příklady mimosoudních postupů pro podávání stížností a zjednávání nápravy: (1) návrh na mimosoudní řešení sporu u stálého smírčího spotřebitelského soudu (více informací viz: https://www.coi.cz/informace-o-adr/); (2) návrh na mimosoudní řešení sporu u oblastního inspektora obchodní inspekce (více informací viz webové stránky inspektora příslušného podle místa podnikání prodávajícího); a (3) pomoc okresního (městského) spotřebitelského ombudsmana nebo společenské organizace, mezi jejíž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele (např. spotřebitelský úřad). Česká Obchodní Inspekce). Poradenství je poskytováno mimo jiné prostřednictvím e-mailu na adrese podatelna@coi.cz a na telefonní lince pro spotřebitele +420 222 703 404 (linka je v provozu v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin, hovor je zpoplatněn dle tarifu operátora).

7.4 Platforma pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky na úrovni EU (platforma ADR) je k dispozici na adrese https://www.coi.cz/podatelna/ . Platforma ADR je interaktivní a vícejazyčná internetová stránka s jednotným kontaktním místem pro spotřebitele a podnikatele, kteří hledají mimosoudní řešení sporu týkajícího se smluvních závazků vyplývajících z kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb online (více informací naleznete na samotné platformě nebo na internetové adrese Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele: https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora.html).

8.  PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1  Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může do 14 kalendářních dnů od smlouvy odstoupit bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v bodě. 8.8 Podmínek. K zachování tohoto termínu, stačí zaslat prohlášení před uplynutím této lhůty. Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze učinit například:

8.1.1 písemně na adresu: al. Wyzwolenia 61, 26-225 Gowarczów;

8.1.2 elektronicky e-mailem na adresu: dotazy@kobercechemex.cz.

8.2 Vrácení Produktu - movité věci (včetně movitých věcí s digitálními prvky) v rámci odstoupení od smlouvy je možné na následující adrese: al. Wyzwolenia 61, 26-225 Gowarczów.

8.3  Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je uveden v příloze 2 zákona o právech spotřebitelů a je navíc k dispozici v bodě. 12 Podmínek. Spotřebitel může použít vzorový formulář, ale není to povinné.

8.4 Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:

8.4.1 u smlouvy, v rámci jejíhož plnění Prodávající dodává Výrobek a je povinen převést jeho vlastnictví - od převzetí Výrobku spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou, která není dopravcem, a v případě smlouvy, která: (1) zahrnuje více Výrobků, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po částech - od převzetí posledního Výrobku, dávky nebo části, nebo (2) zahrnuje pravidelné dodávky Výrobků na dobu určitou - od převzetí prvního Výrobku;

8.4.2 v případě ostatních smluv - od dne uzavření smlouvy.

8.5 V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou.

8.6 Produkty - movité věci včetně věcí movitých s digitálními prvky:

8.6.1 Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby uhrazené spotřebitelem, včetně nákladů na dodání Produktu - movité věci, včetně movité věci s digitálními prvky (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dodání zvoleného spotřebitelem, který je jiný než nejlevnější obvyklý způsob dodání dostupný v Internetovém obchodě). Prodávající vrátí platbu stejným platebním prostředkem, který použil spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení platby, který spotřebiteli nevzniká žádné náklady. V případě Výrobků - movitých věcí (včetně movitých věcí s digitálními prvky) - pokud Prodávající nenabídl spotřebiteli, že si Výrobek vyzvedne sám, může Prodávající zadržet vrácení platby přijaté od spotřebitele, dokud neobdrží Výrobek zpět nebo dokud spotřebitel nepředloží doklad o jeho vrácení, podle toho, co nastane dříve.

8.6.2 V případě Produktů - movitých věcí (včetně movitých věcí s digitálními prvky) - je spotřebitel povinen vrátit Produkt Prodávajícímu neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, nebo jej předat k vyzvednutí osobě pověřené Prodávajícím, ledaže Prodávající nabídl, že si Produkt vyzvedne sám. Stačí, když výrobek odešlete zpět před uplynutím lhůty.

8.6.3 Spotřebitel odpovídá za jakékoli snížení hodnoty výrobku - movité věci (včetně movité věci s digitálními prvky) - v důsledku používání nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování výrobku.

8.7 Produkty - digitální obsah nebo digitální služby:

8.7.1 V případě odstoupení od smlouvy o poskytnutí produktu - digitálního obsahu nebo digitální služby - nesmí prodávající ode dne doručení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy použít jiný obsah než osobní údaje poskytnuté nebo vytvořené spotřebitelem během užívání produktu - digitálního obsahu nebo digitální služby - poskytnutého prodávajícím, s výjimkou obsahu, který: (1) jsou užitečné pouze v souvislosti s digitálním obsahem nebo digitální službou, které tvořily předmět smlouvy; (2) souvisejí výhradně s činností spotřebitele během užívání digitálního obsahu nebo digitální služby poskytované prodávajícím; (3) byly obchodníkem zkombinovány s jinými údaji a nelze je z nich získat nebo je lze získat pouze s vynaložením nepřiměřeného úsilí; (4) byly vytvořeny spotřebitelem společně s jinými spotřebiteli, kteří je mohou nadále využívat. S výjimkou případů uvedených v bodech 1 až 3 výše prodávající na žádost spotřebitele zpřístupní spotřebiteli jiný obsah než osobní údaje, které spotřebitel poskytl nebo vytvořil v průběhu používání digitálního obsahu nebo digitální služby poskytované prodávajícím. V případě odstoupení od smlouvy může prodávající spotřebiteli zabránit v dalším užívání digitálního obsahu nebo digitální služby, zejména tím, že spotřebiteli znemožní přístup k digitálnímu obsahu nebo digitální službě nebo zablokuje uživatelský účet, čímž nejsou dotčena práva spotřebitele uvedená v předchozí větě. Spotřebitel má právo získat digitální obsah od prodávajícího bezplatně, bez překážek ze strany prodávajícího, v přiměřené lhůtě a v běžně používaném strojově čitelném formátu.

8.7.2 V případě odstoupení od smlouvy o poskytnutí produktu - digitálního obsahu nebo digitální služby je spotřebitel povinen přestat tento digitální obsah nebo digitální službu používat a zpřístupňovat třetím osobám.

8.8 Případné náklady spojené s odstoupením od smlouvy, které je spotřebitel povinen nést:

8.8.1 V případě Produktů - movitých věcí (včetně movitých věcí s digitálními prvky) - pokud si spotřebitel zvolil jiný způsob dodání Produktu než nejlevnější běžný způsob dodání dostupný v Internetovém obchodě, není Prodávající povinen nahradit spotřebiteli žádné dodatečné náklady, které spotřebiteli vzniknou.

8.8.2 U výrobků - movitých věcí (včetně movitých věcí s digitálními prvky) - nese přímé náklady na vrácení výrobku spotřebitel.

8.8.3 V případě Výrobku - služby, jejíž poskytování - na výslovnou žádost spotřebitele - bylo zahájeno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je spotřebitel, který uplatní právo na odstoupení od smlouvy po podání takové žádosti, povinen zaplatit za služby poskytnuté do odstoupení od smlouvy. Výše platby se vypočítá v poměru k rozsahu plnění s přihlédnutím ke smluvně dohodnuté ceně nebo odměně. Pokud je cena nebo odměna nepřiměřená, základem pro výpočet této částky je tržní hodnota poskytnuté služby.

8.9 Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku se nevztahuje na smlouvy uzavřené na dálku

8.9.1 (1) za poskytnutí služby, za kterou je spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud prodávající plně poskytl službu s výslovným a předchozím souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením poskytování služby informován o tom, že po plnění prodávajícím ztrácí právo na odstoupení od smlouvy a uznal jej; (2) v němž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad nimiž prodávající nevykonává kontrolu a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; (3)  v němž je předmětem služby produkt - movitá věc (včetně movité věci s digitálními prvky) - není prefabrikovaná, vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo k uspokojení jeho individuálních potřeb; (4) ve které je výrobek dodáván - pohyblivá věc (včetně pohyblivé věci s digitálními prvky) - podléhá rychlému poškození nebo má krátkou trvanlivost; (5) ve které je výrobek dodáván - pohyblivá věc (včetně pohyblivé věci s digitálními prvky) - dodávaná v uzavřeném obalu, který nelze vrátit po otevření obalu z hygienických nebo zdravotních důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen; (6)), v němž předmětem služby jsou výrobky - movité věci (včetně movitých věcí s digitálními prvky) - které jsou po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeny s jinými movitými věcmi, včetně movitých věcí s digitálními prvky; (7) v nichž předmětem služby jsou alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření kupní smlouvy a jejichž dodání se může uskutečnit až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech na trhu, nad nimiž prodávající nemá kontrolu; (8) o které spotřebitel výslovně požádal, že k němu prodávající přijde za účelem neodkladné opravy nebo údržby; poskytuje-li prodávající další služby jiné než ty, které si spotřebitel vyžádal, nebo dodává-li zboží - movité věci (včetně movitých věcí s digitálními prvky) - jiné než náhradní díly nezbytné k provedení opravy nebo údržby, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve vztahu k dalším službám nebo výrobkům; (9) jejichž předmětem služby jsou zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávané v zapečetěném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen; (10) pro dodání kulatiny, periodik nebo časopisy, s výjimkou smlouvy o předplatném; (11) uzavřené veřejnou dražbou; (12) pro poskytování ubytovacích služeb, jiných než pro obytné účely, přepravu zboží, pronájem automobilu, gastronomii, služby související s volnočasovými, zábavními, sportovními nebo kulturními akcemi, pokud smlouva uvádí den nebo dobu poskytování služby; (13) pro poskytování digitálního obsahu, který není poskytován na hmotném nosiči, za který je spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud prodávající zahájil službu s výslovným a předchozím souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením služby informován, že po provedení služby prodávajícím pozbývá práva na odstoupení od smlouvy a toto přijal, a prodávající poskytl spotřebiteli potvrzení uvedené v čl. 15 odst. 1 a 2 nebo čl. 21 odst. 1 zákona o právech spotřebitelů; (14) za poskytnutí služby, za kterou je spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud spotřebitel výslovně požádal prodávajícího, aby se dostavil ke spotřebiteli za účelem opravy, a služba již byla s výslovným a předchozím souhlasem spotřebitele plně provedena.

8.10 Obsaženo v tomto oddíle 8. Ustanovení týkající se spotřebitele obsažená v Nařízení se použijí od 1. ledna 2021 a pro smlouvy uzavřené od tohoto data se použijí i na Příjemce služeb nebo Zákazníka, který je fyzickou osobou uzavírající smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud je z obsahu této smlouvy zřejmé, že pro tuto osobu nemá profesionální charakter, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti zpřístupněného na základě ustanovení o Centrálním registru a informacích o podnikatelské činnosti.

9. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE OBCHODNÍKŮ

9.1 Tento bod 9. Obchodní podmínky a veškerá ustanovení v nich obsažená jsou určeny a tedy závazné pouze pro zákazníka nebo příjemce služeb, který není spotřebitelem, a od 1. ledna 2021 a pro smlouvy uzavřené od tohoto data, který není zároveň fyzickou osobou uzavírající smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud je z obsahu této smlouvy zřejmé, že pro tuto osobu nemá profesionální povahu, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti zpřístupněného na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o podnikatelské činnosti.

9.2 Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů od jejího uzavření. Odstoupení od kupní smlouvy může být v tomto případě učiněno bez udání důvodu a nezakládá žádné nároky zákazníka vůči prodávajícímu.

9.3 Záruční odpovědnost prodávajícího za výrobek nebo za nesoulad výrobku s kupní smlouvou je vyloučena.

9.4 Prodávající odpoví na stížnost do 30 kalendářních dnů od jejího obdržení.

9.5 Prodávající má právo omezit dostupné způsoby platby, včetně požadavku na částečnou nebo úplnou platbu předem, a to bez ohledu na způsob platby zvolený zákazníkem a skutečnost uzavření kupní smlouvy.

9.6 Poskytovatel služeb může smlouvu o poskytování elektronických služeb vypovědět s okamžitou platností a bez udání důvodu zasláním příslušného prohlášení příjemci služeb.

9.7 Odpovědnost poskytovatele služeb/prodávajícího vůči zákazníkovi/klientovi je bez ohledu na právní základ omezena - jak pro jednotlivou pohledávku, tak pro všechny pohledávky celkem - do výše zaplacené ceny a nákladů na dodání podle kupní smlouvy, maximálně však do výše pět tisíc korun. Omezení částky uvedené v předchozí větě se vztahuje na všechny nároky Klienta/Zákazníka vůči Poskytovateli služeb/Prodávajícímu, a to i v případě, že Kupní smlouva není uzavřena nebo s Kupní smlouvou nesouvisí. Poskytovatel služeb/prodejce odpovídá příjemci služeb/zákazníkovi pouze za typické škody předvídatelné v době uzavření smlouvy a neodpovídá za ušlý zisk. Prodávající rovněž neodpovídá za případné zpoždění přepravy zásilky.

9.8 Veškeré spory vzniklé mezi prodávajícím/poskytovatelem služeb a zákazníkem/poskytovatelem služeb budou předloženy soudu příslušnému podle sídla prodávajícího/poskytovatele služeb.

10. RECENZE PRODUKTŮ
 

10.1 Prodávající umožňuje svým zákazníkům vydávat a zpřístupňovat stanoviska k produktům a internetovému obchodu za podmínek uvedených v této části obchodních podmínek.

10.2 Zákazník může poskytnout zpětnou vazbu pomocí formuláře a přidat tak recenzi výrobku nebo internetového obchodu. Tento formulář může být zpřístupněn přímo na webových stránkách internetového obchodu (včetně externího widgetu) nebo může být zpřístupněn prostřednictvím individuálního odkazu, který zákazník obdrží po nákupu na jím uvedenou e-mailovou adresu.

10.3 Podání zákazníků nesmí být použita k nezákonným činnostem, zejména k činnostem, které představují nekalou soutěž nebo porušují osobnostní práva, práva duševního vlastnictví nebo jiná práva prodávajícího nebo třetích stran. Při přidávání stanoviska je zákazník povinen postupovat v souladu se zákonem, těmito obchodními podmínkami a dobrými mravy.

10.4 Názory mohou být zpřístupněny přímo na webových stránkách internetového obchodu (např. u daného Produktu) nebo na externí službě pro sběr názorů, se kterou Prodávající spolupracuje a na kterou je na webových stránkách internetového obchodu odkazováno (včetně externího widgetu umístěného na webových stránkách internetového obchodu).

10.5 Prodávající neověřuje, zda zveřejněné názory na produkty pocházejí od jeho zákazníků, kteří si daný produkt zakoupili.

10.6 Případné připomínky lze vznést obdobným způsobem jako v případě stížností uvedených v oddíle 6. Podmínek.

10.6.1 Prodávající nezveřejní ani nezajistí, aby jiná osoba zveřejnila nepravdivé názory nebo doporučení zákazníků, a nezkreslí názory nebo doporučení zákazníků za účelem propagace svých produktů. Prodejce poskytuje zpětnou vazbu, a to jak pozitivní, tak negativní. Prodejce neposkytuje sponzorované recenze.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu se uzavírají v polském jazyce.

11.2 Změna jednacího řádu

11.2.1 Poskytovatel služby si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky z důležitých důvodů, tj: změny právních předpisů; změny způsobů nebo termínů plateb či doručování, které podléhají zákonným nebo regulatorním povinnostem; změny rozsahu nebo formy poskytovaných Elektronických služeb; přidání nových Elektronických služeb; nutnost čelit nepředvídané a bezprostřední hrozbě související s ochranou Internetového obchodu, včetně Elektronických služeb a Příjemců služeb/Zákazníků před podvody, malwarem, spamem, únikem dat nebo jinými hrozbami kybernetické bezpečnosti - v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivňují provádění těchto Podmínek.

11.2.2 Oznámení o navrhovaných změnách musí být zasláno nejméně 15 dní před datem účinnosti těchto změn, přičemž změna může být provedena bez dodržení 15denní lhůty, pokud poskytovatel služeb: (1) podléhá zákonné nebo regulační povinnosti, na základě které je povinen změnit své Podmínky způsobem, který mu brání dodržet 15denní lhůtu pro oznámení; nebo (2) musí výjimečně změnit své Podmínky, aby řešil nepředvídanou a bezprostřední hrozbu související s ochranou Internetového obchodu, včetně Elektronických služeb a Příjemců služeb/Zákazníků před podvody, malwarem, spamem, narušením bezpečnosti dat nebo jinými hrozbami kybernetické bezpečnosti. V posledních dvou případech uvedených v předchozí větě se změny provedou s okamžitou platností, pokud není možná nebo nutná delší lhůta pro provedení, kterou poskytovatel služeb v každém případě oznámí.

11.2.3 V případě smluv trvalé povahy (např. poskytování elektronické služby - účtu) má zákazník právo vypovědět smlouvu s poskytovatelem služeb před uplynutím výpovědní lhůty pro navrhované změny. Výpověď nabývá účinnosti 15 dní po obdržení výpovědi. V případě uzavření pokračující smlouvy jsou změněné obchodní podmínky pro příjemce služeb závazné, pokud byl o změnách řádně informován v souladu s oznamovací lhůtou před jejich zavedením a pokud během této lhůty smlouvu nevypověděl. Kromě toho může příjemce služby kdykoli po obdržení oznámení o změnách tyto změny přijmout, a tím se odhlásit z další oznamovací lhůty. V případě uzavření smlouvy jiné povahy než smlouvy pokračovací se změny obchodních podmínek nijak nedotýkají práv, která zákazník nabyl přede dnem účinnosti změn obchodních podmínek, zejména se změny obchodních podmínek nedotýkají již zadaných nebo podaných objednávek a uzavřených, uzavřených nebo plněných kupních smluv.

11.2.4 Pokud by změna smluvních podmínek vedla k zavedení nových poplatků nebo ke zvýšení stávajících poplatků, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.

11.3 Záležitosti, které nejsou upraveny těmito podmínkami, se řídí obecně platnými ustanoveními polského práva, zejména: Občanský zákoník; Zákon o poskytování služeb elektronickými prostředky ze dne 07.09.2004 (Zákon č. 480/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).; zákon o právech spotřebitelů; a další příslušná ustanovení obecně platných právních předpisů.

11.4 Tyto obchodní podmínky nevylučují ustanovení platná v zemi obvyklého bydliště spotřebitele, který uzavírá smlouvu s poskytovatelem služeb/prodejcem, která nelze smluvně vyloučit. Poskytovatel služeb/prodejce v takovém případě zaručuje spotřebiteli ochranu, kterou mu poskytují právní předpisy a kterou nelze smluvně vyloučit.

12. VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(PŘÍLOHA 2 ZÁKONA O PRÁVECH SPOTŘEBITELŮ)


Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy
(tento formulář je třeba vyplnit a odeslat pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy).

- Adresát:
 

DYWANY CHEMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
al. Wyzwolenia 61, 26-225 Gowarczów
kobercechemex.cz
dotazy@kobercechemex.cz

- Já/my(*) tímto oznamuji(*), že odstupuji(*) od smlouvy o prodeji následujícího zboží(*) od smlouvy o dodávce následujícího zboží(*) od smlouvy o poskytování následujícího zboží(*)/od smlouvy o poskytování následující služby(*).

 

- Datum uzavření smlouvy(*)/převzetí(*)

- Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je formulář zaslán v papírové podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

 

 

Bezplatné doručení

Objednejte si zboží s hodnotou vyšší než
363.86 Kč a my vám ho pošleme ZDARMA!

Vrácení do 14 dní

Zakoupené
zboží můžete vždy vrátit do 14 dnů

Přeprava zboží do 48 h

Zboží odesíláme do 48 hodin
od přijetí platby nebo
požadavku na dobírku

U společnosti CHEMEX zakoupíte vysoce kvalitní tradiční a moderní koberce online za atraktivní ceny. Naší největší předností je velký výběr, nabízíme výrazné koberce pro každý interiér, včetně módních huňatých koberců a koberců s orientálními vzory. Výrazný koberec však není vše, co si můžete v našem internetovém obchodě objednat. Prodáváme také podlahové krytiny, PVC krytiny, běhouny a rohožky před dveře a umělou trávu.

CHEMEX - koberce, podlahové a PVC krytiny - zveme vás!

 

Odeslání je realizováno pomocí:

gls Koberce Chemex
dpd Koberce Chemex
suus Koberce Chemex

Zúčtování transakcí kreditními kartami a elektronickými převody se provádí
  přes PayU

payu Koberce Chemex
visa mastercard Koberce Chemex
ppaypal Koberce Chemex